D50-D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa te određene bolesti imunološkog sustava


D50-D89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA
 • D50-D53 Nutricijske anemije
   • Latinski: Anaemia nutritiva
   • Ostali nazivi: Nutricione anemije
   • English: Nutritional anaemias
    • Nutritivna anemija (anaemia nutritiva) je anemija u kojoj nedostaju pojedini nutritivni činioci eritrocitopoeze.
 • D55-D59 Hemolitičke anemije 
   • Latinski: Anaemia haemolytica toxica
   • Ostali nazivi: Hemolitičke anemije
   • English: Haemolytic anaemias
    • Hemolitička anemija (anaemia haemolytica toxiea) je anemija izazvana toksičkim činiocima.
 • D60-D64 Aplastična i druge anemije
   • Latinski: Anaemia aplastica
   • Ostali nazivi: Aplastične i druge anemije
   • English: Aplastic and other anaemias
    • Aplastična anemija (anaemia aplastica) nastaje zbog aplazije koštane srži - uvijek postoji pancitopenija. Poznata i kao aleukia haemorrhagica.