D55-D59 Hemolitičke anemije


D50-D89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUTAVA
 • D55-D59 Hemolitičke anemije
   • D57 Poremećaji srpastih stanica
    • Latinski: Drepanocytosis
    • Ostali nazivi: Bolest uzrokovana pojavom srpastih ćelija
    • English: Sickle-cell disorders