D65-D69 Poremećaji zgrušavanja i hemoragičnih stanja


D50-D89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUTAVA
 • D65-D69 Poremećaji zgrušavanja i hemoragičnih stanja
   • D66 Hemofilija A - Nasljedni manjak faktora VIII
    • Latinski: Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII
    • Ostali nazivi: Hemofilija A - poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovana nedostatkom činioca VIII
    • English: Hereditary factor VIII deficiency
   • D67 Hemofilija B - Nasljedni manjak faktora IX
    • Latinski: Haemophilia B propter deficientiam factoris IX
    • Ostali nazivi: Hemofilija B - poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovan nedostatkom činioca IX
    • English: Hereditary factor IX deficiency
   • D68 Ostali poremećaji koagulacije
    • Latinski: Defectus coagulationis alii
    • Ostali nazivi: Drugi poremećaji zgrušavanja krvi
    • English: Other coagulation defects
   • D69 Purpura i ostala hemoragijska stanja
    • Latinski: Purpura et status haemorrhagici alii
    • Ostali nazivi: Krvarenja kože i druga krvarenja
    • English: Purpura and other haemorrhagic conditions