D80-D89 Određeni poremećaji koji uključuju imunološki sustav


D50-D89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUTAVA
 • D80-D89 Određeni poremećaji koji uključuju imunološki sustav
   • D81 Kombinirane imunodeficijencije
    • Latinski: Immunodeficientiae combinatae
    • Ostali nazivi: Kombinovana smanjenja imuniteta
    • English: Combined immunodeficiencies
   • D84 Ostale imunodeficijencije
    • Latinski: Immunodeficientiae aliae
    • Ostali nazivi: Druga smanjenja imuniteta
    • English: Other immunodeficiencies
   • D86 Sarkoidoza
    • Latinski: Sarcoidosis
    • Ostali nazivi: Sarkoidoza - čvorići vezivnog tkiva
    • English: Sarcoidosis