D60-D64 Aplastična i druge anemije


D50-D89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUTAVA
 • D60-D64 Aplastična i druge anemije
   • D61 Ostale aplastične anemije
    • Latinski: Anaemia aplastica alia
    • Ostali nazivi: Druga aplazijska slabokrvnost
    • English: Other aplastic anaemias
   • D62 Akutna posthemoragijska anemija
    • Latinski: Anaemia posthaemorrhagica acuta
    • Ostali nazivi: Akutna slabokrvnost posle krvarenja
    • English: Acute posthaemorrhagic anaemia
   • D64 Ostale anemije
    • Latinski: Anaemiae aliae
    • Ostali nazivi: Druge slabokrvnosti
    • English: Other anaemias